Bonsaj forum

Forum slovenskega bonsaj kluba

Osnovne veščine gojenja dreves v posodi
sijaj
#482
Dimenzije odraslega drevesa: višina od 10 do 25m z debelnim premerom do 3m. Res velika drevesa (25mI3m) so danes izjemno redka, normalno veliki pri merki so dimenzij 10m/1m . Večje dimenzije dosežejo samo zelo stari primerki , ki rastejo v ugodnih klimatskih pogojih i n na ustrezni podlagi .

Razprostranjenost: po celi Evropi (razen na severu), do Irana in severne Afrike (Maroko, Al žirija).

Tise imajo tudi znotraj vrste izredno veliko variabilnost. Če hočemo več pri merkov s podobnimi (oz. enakimi) lastnostmi , jih moramo vzgojiti s potaknjenci z dreves, katerih lastnosti nam ustrezajo.

Tise nimajo storžev, plodovi so v obliki enosemenskih kapsul, ki jih ovija mesnati ovoj (aril). Le ta je edini del drevesa, ki ne vsebuje strupenih akaloidov. Ptice, raznašalke semena, prebavijo samo aril, neprebavljivo seme (ki je tudi strupeno), izločijo, prebavni encimi pa pomagajo pri razgradnji inhibitorjev kalenja. Le to poteka zelo počasi : v prvi zim i se razgradi sam o del inhibitorjev, tako da v prvem poletju požene samo korenina. Med drugo zimo se razgradijo tudi ostali inhibitorji in drugo leto spomladi požene tudi nadzemni del drevesca . Tise so dvodomne rastline (tako kot ginki , brini , tisovci = Cephalotaxus sp., ...). če želimo pridelati plodove, moramo torej imeti rastline obeh spolov.

Tise so zelo trdoživa drevesa, ki dosežejo visoko starost. Večina dreves raste počasi, zaradi velike variabilnosti pa niso redka niti drevesa, ki rastejo spodobno hitro . Tise so med redkimi iglavci, ki poganjajo tudi iz starega lesa, kar je pri vzgoji v bonsaj zelo čislana lastnost. Prav tako kot izredna toleranca na senco - evropska tisa je ena izmed redkih drevesnih vrst, ki raste pod bukovim zastorom . Odrasla drevesa so razmeroma dobro odporna tudi na sušo.

Skorja: na mladih drevesih vijoličasto rjava in gladka, kasneje se lušči i n odkrije rdeče-rjave, oranžne, rumene ali vijoličaste zaplate. Vedno ostane sorazmerno tanka .

Listi: izraščajo iz poganjka na vse smeri, a se razporedijo horizontalno v dve vrsti. Izjema so vodilni močnejši poganjki, katerih listi so razporejeni enakomerno. Listi so sprva svetlo, kasneje temno zelene barve s poudarjenim sredinskim "rebrom", na spodnji strani pa sta dva pasova svetlejše barve. Dolžina listov : 2 do 3, redkeje 4cm , širina: do 3mm , pri bonsaji h pa so pravilom a manjši .

Mlad tisov les je zelo prožen, tako da so poganjki lahko upogljivi in z ožičenjem ni posebnih težav. Starejši les (sredica) postane zelo trd. Ti dve lastnosti so v srednjem veku uporabljali pri izdelavi lokov. V ta namen so tise tudi zasajali . Ker pa so strupene za domače živali , so jim naj pogosteje našli prostor, ki je bil edini ograjen - pokopališče.

Lega: tise dobro rastejo tudi na odprtih sončnih legah, a če so v posodah, jim bolj ustreza polsenčna (Iahko tudi senčna) Iega. Če nič drugega, jih zaščitimo vsaj pred pripekajočim opoldanskim soncem. Ker imajo tise zelo mesnate korenine, so nekoliko bolj občutljive na mraz, zato posode pozimi izoliramo (postavimo jih v večje škatle in obsujemo s stiroporovimi kroglicami ali časopisnim papirjem, lahko tudi z borovo skorjo).

Presajanje: po potrebi, ko korenine napolnijo vso posodo (na dve do tri leta); spomladi pred odganjanjem. Uporabimo prosto odcedno prst.

Zalivanje: v obdobju vegetacije dnevno po potrebi, pozimi manj, nikoli pa ne pustimo, da se zemlja čisto posuši. Odrasla drevesa v naravi so bolj odporna na sušo, tista v (majhnih, plitvih) posodah pa je ne prenašajo najbolje.

Gnojenje: dvakrat mesečno v obdobju vegetacije.

Obrezovanje: skozi celo rastno sezono jih vršičkamo, da spodbudimo razvejanje. če želimo plodove, obrezujemo spomladi po cvetenju. Ožičimo jih lahko kadarkoli, a najraje pozno jeseni.

Razmnoževanje: s semeni, potaknjenci in grebeničenjem . če potaknjence potaknemo jeseni in jih zaščitimo pred zmrzaljo, bodo skoraj zagotovo ukoreninjeni že do pomladi. Lahko pa jih potaknemo tudi spomladi: večina se bo ukoreninila, liste pa bodo močneje pognali šele naslednjo pomlad .

Primerne oblike: vse, razen metlaste.

Kot je že skoraj pravilo, ima tudi tisa sorodno vrsto na vzhodu Azije (Kitajska, Koreja, Japonska), japonsko tiso - Taxus cuspidata, ki je nekoliko manjših dimenzij, a je bolj odporna na nizke temperature .