Bonsaj forum

Forum slovenskega bonsaj kluba

Vse v zvezi s klubom, delavnicami in sestanki, je sedaj zbrano tu
Nik Rozman
#171
Z A P I S N I K


Občnega zbora Slovenskega bonsaj kluba (SBK), ki je bil 13.5.2017 ob 11.30 uri na Dolenjskem.

Prisotni: Marija Bogataj, Nataša Kočevar,Nik Rozman,Marina Rozman, Peter Rozman, Blaž Konec Pinki, Darko Tanko, Tomaž Hafner, Miha Medvešek, Andrej Arnšek, Bojan Božič, Aleš Zavodnik, Janez Dolenc.

Dnevni red:
1. Poročilo predsednika
2. Poročilo blagajnika
3. Pregled dela SBK v minulem letu
4. Načrti za delo v letu 2017
5. Razno

Ad 1)
Predsednik Nik Rozman je poudaril zadovoljstvo ob uspehih kluba v minulem letu in obenem opozoril na pomanjkanje aktivnosti članov na klubskem forumu ter dajanja pobud za aktivnosti v klubu. Upa, da se bo stanje izboljšalo in poziva člane naj več objavljajo na forumu.


Ad 2)
Občni zbor je nadaljeval blagajnik Aleš Zavodnik. Povedal je, da je stanje na računu kluba zadovoljivo, predvsem po zaslugi uspešno izpeljane klubske razstave. Nekaj denarja pa se je nabralo tudi s plačili članarin. Točno stanje blagajne je shranjeno pri Alešu.

Ad 3)
Prva delavnica je bila organizirana v Domžalah. Po številu udeležencev je bila ena najbolj obiskanih v zgodovini delovanja kluba.
Nato so se začele aktivnosti in redni sestanki v zvezi z organizacijo razstave. Žal je v pripravah sodelovalo zelo malo članov, ki pa so kljub temu opravili odlično delo.
Sodelovali smo tudi na treh dogodkih, povezanih z japonsko kulturo in sicer v Logatcu, Ljubljani in Izoli.

Razstava je potekala 24. In 25. septembra 2016 v športni dvorani v Medvodah. Bila je zelo kvalitetna, z udeležbo razstavljalcev iz Slovenije, Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Češke. Deležni smo bili številnih pohval od vsepovsod. Obiskovalcev je bilo manj od pričakovanih. V bodoče bo potrebno več moči in sredstev vložiti v promocijo.

Od 20. Do 22. maja smo z nekaj drevesi sodelovali na EBI na Madžarskem.

Načrtovana in tudi že organizirana je bila tudi jesenska delavnica na Primorskem, ki pa smo jo morali zaradi premajhnega zanimanja odpovedati.

Ad 4)
Prvo spomladansko delavnico smo izpeljali na Dolenjskem.

Povabljeni smo na Japonski kulinarični dan, ki bo 4.6.2017 ob Zbiljskem jezeru.

Udeležili se bomo Dneva Japonske 10.6.2017 v Ljubljani.

Načrtujemo tudi jesensko klubsko delavnico, ki jo bomo skušali izpeljati pri našem članu Darku.

Zaradi dobrega stanja na klubskem računu razmišljamo tudi o delavnici s povabljenim mojstrom. Nik se bo pozanimal pri posameznih kandidatih.

Ad5)
Članarina za leto 2017 ostane ista, se pravi 25€ na člana.

Priprave na razstavo v letu 2018. Strinjali smo se, da bi jo ponovno organizirali v
spomladanskem terminu. Če nihče ne bo našel boljše lokacije, kot je bila v letu 2016 v Medvodah, ta ostane ista, le da bomo rezervirali večjo dvorano.

Ponovno je bilo poudarjeno aktivno sodelovanje na klubskem forumu in klubski facebook strani.

Sestanek je bil zaključen ob 13.OO uri.

Sestanek je vodil predsednik SBK Nik Rozman.
Zapisnikar: Marina Rozman