Bonsaj forum

Forum slovenskega bonsaj kluba

Vse v zvezi s klubom, delavnicami in sestanki, je sedaj zbrano tu
Nik Rozman
#577
Občni zbor Slovenskega bonsaj kluba za leto 2017 – poročilo
V četrtek, dne 25.1.2018 se nas je 16 članov Slovenskega bonsaj kluba zbralo v Gostilni Čad pod Rožnikom v Ljubljani, kjer je potekal Občni zbor kluba za leto 2017 ter prvi sestanek ob prihajajoči mednarodni razstavi bonsajev.

Dnevni red:
- poročilo predsednika,
- poročilo blagajnika, tajnika,
- volitve novega Upravnega odbora,
- pregled minulega leta,
- načrt dela za leto 2018,
- sestanek za VII. mednarodno razstavo,
- razno.

1. Poročilo predsednika
Nik je na kratko povzel dogajanje v klubu v preteklem letu ter pri tem izpostavil predvsem pomanjkanje aktivnosti in interesa v klubu. V okviru kluba sta bili namreč v preteklem letu izvedeni zgolj dve delavnici (spomladanska in jesenska), prisotni pa smo bili tudi na japonskih dnevih, kar je po prepričanju vseh navzočih občutno premalo. Nik je izrazil zaskrbljenost tudi zaradi izjemno majhnega števila objav na forumu in nasploh slabega interesa po udeležbi delavnic kluba – to je bil tudi eden izmed poglavitnih razlogov, da je bila v lanskem letu odpovedana načrtovana delavnica z italijanskim mojstrom Ivom Saporitijem. Ostali navzoči člani so v tej zvezi izrazili tudi določene pomisleke glede cene takšnih delavnic (obisk tujih mojstrov je običajno povezan s ceno, ki presega 500 EUR) in predlagali, da bi se v prihodnje razmislilo tudi o tem, da bi se, vsaj delno, te delavnice pokrivale iz klubskih sredstev.
Da ne bi ostali zgolj pri polemiziranju okrog preteklega stanja in preteklih problemov, smo se že v okviru uvodne točke dotaknili tudi planov za prihodnost in podani so bili sledeči predlogi:
- poskusimo izpeljati čim več delavnic pod vodstvom domačih mojstrov bonsaja;
- v letu 2018 poskusimo izpeljati tudi eno delavnico s tujim mojstrom, pri čemer pa se termin te delavnice planira v jeseni, ko bo že znano finančno stanje kluba po izvedeni mednarodni razstavi:
> pred tem se bodo na forumu zbirale okvirne prijave na delavnico ter določil okvirni termin, da bi bila nato udeležba čim večja;
- potrebno bo aktivno pristopiti k iskanju novih članov kluba (zgolj za informacijo, za leto 2017 je bilo vplačanih vsega 12 članarin,);
- izvede se od 4 do 5 delavnic letno;
- vsak izmed članov se bo po svojih močeh potrudil, da v naslednjih 6 mesecih objavi vsaj en prispevek na forumu kluba.

2. Poročilo blagajnika
Poročilo je predstavil stari novi blagajnik kluba Aleš Zavodnik. Na kratko:
- v letu 2017 je bilo vplačanih 12 članarin;
- predložil je podatke o finančnem stanju kluba (podatke ima shranjene Aleš)

3. Volitve v upravni odbor
Člani upravnega odbora kluba so prejeli soglasno podporo za nadaljevanje svojega mandata tudi za prihodnji dve leti.

4. Načrt dela za leto 2018
Deloma smo se tej temi posvetili že v uvodni točki, zato v tem delu smiselno navajam zgolj tiste aktivnosti, ki se nanašajo na plan dela za leto 2018 in predhodno še niso bile izpostavljene:
- v aprilu 2018 se planira izvedba spomladanske delavnice. Člani smo se okvirno in seveda povsem neuradno že dogovorili, da bo izvedena v Savinjski dolini (organizatorji: Modri, Vid in Dominik);
- EBA 2018 (Arco Italija):
> trenutno imamo na voljo 2 razstavni mesti. Svoja bonsaja za razstavo sta že prijavila Tomaž in Miha;
> Nik nas bo v Arcu zastopal kot demonstrator;
> Aleš Zavodnik nas bo zastopal na tekmovanju novih talentov.
V zvezi s prijavo na tekmovanje novih talentom so bile izpostavljene določene polemike glede roka za prijavo na omenjeno tekmovanje. Nik je v zvezi s tem obrazložil, da rok na forumu ni bil objavljen z razloga, ker mu ga organizator predhodno ni sporočil in je zanj izvedel šele ob zaprtju prijav.
- Planira se organizacija poletnega piknika – išče se primerna lokacija;
- Podan je bil tudi predlog, da se v začetku leta vse člane po mailu opomni o plačilu članarine.

5. Mednarodna razstava bonsajev
Več o tej temi bo predstavljeno s strani Nika v ločenem poročilu.

6. Razno
/

Kot ste verjetno že sami razbrali, so bile v okviru izvedenega občnega zbora podane določene ideje, marsikaj pa je še ostalo nedorečenega, zato vas vabim, da svoje ideje, predloge in pomisleke delite s preostalimi člani in jih zapišete na forumu.

Lep pozdrav.

Dominik Rosenstein
Sopodpisnik: Miha Medvešek

Prisotni člani so bili: Aleš Zavodnik, Matjaž Modrijan, Dominik Rosenstein, Tomaž Hafner, David Gregorič, Bojan Kavčič, Janez Dolenc, Matjaž Spuk, Tomaž Zobec, Marija Bogataj, Marina Rozman, Peter Rozman, Darko Tanko, Nik Rozman, Miha Medvešek in Blaž Konec.